Historie a současnost

SOUČASNOST.

REAIA consulting s.r.o. provádí znalecké a tržní oceňování majetku. Standardně je oceňován zejména nemovitý majetek, podniky a nehmotný majetek.

Speciální druhy majetku jsou oceňovány ve spolupráci s experty v příslušném oboru. 

Majetek oceníme podle účelu, který potřebujete. 

 

Profesní zásady

- Nezávislost a nezaujatost
Jako nezávislá firma poskytujeme objektivní pohled.

- Diskrétnost
Informace, které nám zákazník poskytuje, považujeme vždy za citlivé a absolutně důvěrné. 

- Vstřícnost
Najdeme si čas, abychom Vás přesně pochopili.

- Odbornost
Při ocenění vycházíme z příslušných metodik (zejména jednotlivých bankovních domů, ČKOM, Uniform Standards of Professional Appraisal Practice a německých metod ocenění jako Stuttgarter Verfahren) a zaměstnáváme certifikované experty.

Při oceňování majetku postupujeme podle interních norem kvality.

 

Nemovitý majetek

Společnost provádí tržní a znalecké oceňování nemovitostí, včetně oceňování pro bankovní účely, státní správu, správce konkursních podstat. Naše klientela je velmi různorodá a oceňuje zejména informační zdroje, které při naší práci pro zákazníka využíváme. Žádná nemovitost pro nás není příliš malá či velká, oceňujeme i nehmotný realitní majetek.

 

Nehmotný majetek

Společnost oceňuje následující druhy nehmotného majetku:

- Nehmotná aktiva související s marketingem
(např. obchodní značky, obchodní jména, internetové domény)

- Nehmotná aktiva související s technologiemi
(např. patenty, laboratorní zápisy, technické know-how)

- Nehmotná práva související s uměním
(např. literární práce, autorská práva, hudební díla, mapy)

- Nehmotná práva související se zpracováním dat
(např. vlastněný software, autorská práva k software, práva související s databázemi)

- Nehmotná práva související s inženýrským návrhem
(např. průmyslové vzory, obchodní tajemství, schemata)

- Nehmotná práva související se zákazníky
(např. seznamy klientů, vztahy se zákazníky, přijaté objednávky)

- Nehmotná práva související s kontraktem
(např. licenční smlouvy, franšízové smlouvy)

- Nehmotná práva související s lidským kapitálem
(např. kvalifikovaná pracovní síla, kolektivní smlouvy)

- Nehmotná práva související s polohou
(např. práva k ovzduší a vodě, práva související s těžbou)

- Nehmotná práva související s goodwillem
(např. goodwill spojený s provozováním živnosti, profes. praxe)

 

Nehmotný realitní majetek (např. právo ke stavbě na pozemku, právo blokovat kolaudaci)

Vzhledem k různorodosti nehmotného majetku konkrétní postup ocenění vždy vychází z konkrétního majetku v zákazníkem určovaných souvislostech, přičemž výchozí metodikou při ocenění těchto druhů majetku jsou především pravidla stanovená v USPAP.

HISTORIE...

2 nalezených článků