Články a reference

Problém rozporu ceny a hodnoty svědomí.

Reakce na článek Kateřiny Mahdalové v Hospodářských novinách:
Ombudsman: Soudní znalci ničí lidské životy.

   Je nesporné, že se u ombudsmana scházejí právě ty tragické, neřešené či neřešitelné případy, v nichž často znalecké posudky hrají důležitou roli. Přirovnání může být zavádějící, ale je-li justice jakousi čističkou společnosti, tak ombudsmanovi je souzeno hrabat se právě v těch největších „sračkách“, zatímco čistá voda  volně plyne. Jinak řečeno, správný pohled by měl vidět jak bláto tak i čistou vodu a nepřehlížet ani skutečný poměr mezi obojím.

   Dobře, řešme tedy to „bláto“. Nevidím samozřejmě do všech oborů znalecké činnosti a mohu tedy usuzovat pouze za obor v němž jsem sám aktivní, který je ale současně počtem znalců asi největší. Ceny a odhady majetku. Osobně si myslím, že zde vůbec není problém profesní, vzdělanostní či organizační. Jsem spíše toho názoru, že je zde problém s nímž se potýkají i jiné oblasti společnosti, tedy především problém morálky. Já sám jsem postupně našel její „kotvu“ v křesťanství a mé hodnoty tedy nemají životnost omezenou délkou mého života. Kus dospělého života jsem si prožil i bez této „kotvy“ a tak mohu dobře soudit co určovalo můj morální profil dříve a co ho určuje nyní. Ne, vůbec tím nechci říci, že by slušní a poctiví lidé byli jen mezi křesťany a ani nechci tvrdit, že mezi těmi, kdo se jimi nazývají, nejsou podvodníci. Jedno však určitě vím, že bez té mé „kotvy“, by se některým „lákáním“, a těm vyhnout nelze, odolávalo jenom velmi nesnadno.

   Souhlasím, že je nutno systémově udělat vše, co je z lidského pohledu možné, aby činnost znalců a jejich závěry byly vždy maximálně kvalitní a pravdivé. Ale nemohu si pomoci. To rozhodující, vedle profesních kvalit, bude vždy kvalita morální. Protože když jsem náchylný selhat morálně, tak ani deset titulů mi nepomůže k poctivému výsledku. Expertně zhodnoceno, byť je hodnota svědomí nevyčíslitelná, lze si ho někde koupit i za pár stovek.

   Profesní znalosti se jistě přezkoumávat dají, ale co s tím, jak já tvrdím, podstatnějším?

   Je tedy dobré vidět věci realisticky. Morální úroveň (nejen) znalecké činnosti bude vždy jen kopírovat celkovou morální úroveň společnosti. Stejně jako ji kopíruje třeba činnost politiků. Nikdo z nás nespadl z nebe. To co jsme a jak se chováme, to je pouze odraz naší výchovy především v rodině, ale i ve škole, ve společnosti.

   Nezbývá tedy než popřát hodně zdaru ministerstvu spravedlnosti v jeho neřešitelném úkolu a současně panu Motejlovi doporučit, aby se obrnil trpělivostí. A to minimálně do té doby, než skutečné hodnoty ve společnosti, jako je láska, pokora, slušnost a poctivost, se stanou v mysli a srdcích většiny lidí důležitější, než peníze, úspěch a honba za majetkem. 

 

  

Autor: Ludvík Šojdr  |  Datum: 23.11.2007 14:02

Reality v Česku jsou velkou neznámou. Data o trhu za 250 miliard chybí

Zdroj: iHNed.cz V České republice, na rozdíl od Velké Británie, Německa, Francie či Nizozemska, neexistuje důvěryhodný zdroj aktuálních informací o vývoji nájemného a cen bytů.
Autor: Ludvík Šojdr  |  Datum: 22.10.2010 14:46

Daňový poplatník platí daně z majetku, který nemá.

ZDROJ: Hospodářské noviny, 04.05.1995, str. 9 RUBRIKA: diskusní klub, Autor: Ing. Ludvík Šojdr

Analýza vztahu ceny obchodované a ceny administrativní.

Analýza provedená na základě dat IS MOISES - listopad 2001

Jeden objekt - různé ceny

(Článek v týdeníku Ekonom č.11, 14.-20.3.2002, str. 54-55)

MOISES na stránkách Soudního inženýrství

Reference centrály Komerční banky a.s.

Reference České spořitelny a.s. - pobočka Kroměříž

Reference A-consult plus s.r.o.

Reference České národní banky


Reference jsou sice již historické, ale v této oblasti jistě stále aktuální...

10 nalezených článků