Skupina MOISES

Vědomí nezbytnosti informační spolupráce...

   Skupina MOISES sdružuje znalce a odhadce v oboru oceňování nemovitostí, kteří si jsou vědomi nutnosti informační spolupráce jako jednoho z nejvýznamnějších předpokladů své odborné a informační způsobilosti.

   Každý člen skupiny MOISES disponuje řádově tisíci podrobnými záznamy o realizovaných obchodech s nemovitostmi. Všechny záznamy v národním IS MOISES jsou expertně analyzovány tak, aby byly následně připraveny pro využití v oblasti tržního oceňování.

   Jedinečnost a rozah národního IS MOISES dává členům skupiny MOISES objektivní předpoklad věrohodně argumentovat závěry svých expertních zpráv, ať už je to pro oblast bankovního sektoru, oblast soudnictví, státní správy, či v neposlední řadě i pro oblast sektoru privátního.

   Pokud potřebujete skutečně objektivně stanovenou a současně i průkazně argumentovanou obvyklou cenu nemovitosti, obraťte se na člena skupiny MOISES, působícího ve Vašem regionu. Pokud nikoho takového neznáte, zašlete nám svůj požadavek na níže uvedeném kontaktním formuláři a my jej našemu spolupracujícímu kolegovi přepošleme.

 

moises_spoluprace.jpg

Kontakt

Formulář
REAIA consulting s.r.o.
Velké náměstí 48/41, 767 01 Kroměříž
Mobil: +420 603 854 884
Tel./Fax: +420 573 336 936
E-mail: moises@reaia.cz
Bezpečnostní kód