Základní informace o IS MOISES

Národní informační systém pro sledování obchodovaných cen nemovitostí

   Základním předpokladem objektivního tržního ocenění nemovitosti je vedle propracované metodiky ocenění především dostatečné množství věrohodných primárních informací o již uskutečněných obchodech.      

   Základním posláním informačního systému (IS) MOISES je shromažďování, zpracování, uchování a zpřístupňování informací o uskutečněných obchodech s nemovitostmi v České republice. Shromážděné informace ve formě expertních záznamů umožňují porovnání uskutečněných obchodů s nemovitostmi s jinými obchody s nemovitostmi, a to zejména za účelem tržního ocenění těchto jiných nemovitostí. 

Hlavní vlastnosti produktu

  • zpracování osobní expertní databáze záznamů o realitním trhu (tj. o jednotlivých obchodech) pro individuální práci odhadce, včetně sledování vývoje nabídky a poptávky v regionu, kde působí

  • přenos těchto expertních záznamů do centrální databáze systému

  • zpětné využití informací centrální databáze pro práci každého individuálního odhadce (tj. vzájemnou informační spolupráci jednotlivých odhadců)

  • výstup centrálních dat třemi různými způsoby: do standardizovaného formuláře, do vlastní šablony MS Wordu nebo přímo do posudku výpisem přes schránku

   Každý expertní záznam je doplněn jednou nebo více barevnými fotografiemi příslušné nemovitosti.

 

 more.jpg

 

   V roce 2003 došlo k navázání spolupráce s firmou KONCES, spol. s r.o. 
Firma KONCES, spol. s r.o. je mj. autorem programu TOMAS-majetek, který je určen pro tržní oceňování majetku a mj. splňuje požadavky Metodických pokynů pro tržní oceňování nemovitostí České komory odhadců majetku (ČKOM). Od konce roku 2002 program nabízí také úřední metodu podle platných vyhlášek MF. Program je svým zaměřením vhodný zejména pro odhadce, znalce, realitní kanceláře, banky, obecní úřady a pojišťovny a lze ho s výhodou použít i pro tvorbu nabídkových cen staveb. V současné době je závazně požadováno oceňování staveb tímto programem pro poskytování hypotečních úvěrů některými bankovními institucemi.

 

Kontakt

Formulář
REAIA consulting s.r.o.
Velké náměstí 48/41, 767 01 Kroměříž
Mobil: +420 603 854 884
Tel./Fax: +420 573 336 936
E-mail: moises@reaia.cz
Bezpečnostní kód