Historie a současnost IS MOISES

Archív záznamů a ukázka protokolu IS MOISES.

Podle počtu záznamů v databázi MOISES (k 1.11.2017 více než 26 tisíc) je zřejmé, že papírových archív protokolů už "je vidět"...

archiv.jpg

 

Ukázka protokolu - záznam k zařazení do databáze MOISES.

zaznamy.jpg