Historie a současnost IS MOISES

Informační deficit - vzkaz ministerským úředníkům v r.1997

Kdo něco ví o tom, jak probíhala jednání kolem schvalování Zákona o oceňování a vývoj úrovně vyhláškových cen, a jak se tato legislativa podílela na tunelování kdečeho, pochopí náš historický letáček z února 1997, zaslaný mj. i na Ministerstvo financí...
   Bojovalo se holt všemi možnými prostředky včetně humoru... Je otázkou, zda to dodnes některým ministerským úředníkům vůbec došlo..
Informacni_deficit.jpg