Historie a současnost IS MOISES

Vznik a poslání IS MOISES

Informační systém MOISES (IS MOISES)  byl vyvinut v roce 1996, a v témže roce byli do systému zapojeni první uživatelé

Základním posláním informačního systému IS MOISES je shromažďování, zpracování, uchování a zpřístupňování informací o uskutečněných obchodech s nemovitostmi v České republice.

Shromážděné informace ve formě expertních záznamů umožňují porovnání uskutečněných obchodů s nemovitostmi s jinými obchody s nemovitostmi, a to zejména za účelem tržního ocenění těchto jiných nemovitostí. 

 

 ...již historický letáček z roku 1996...

 

MOISES_letak.jpg