Můžete důvěřovat

Důvěra je víc než víra...

Důvěra je víc než víra, že tě někdo nezklame.

   Když jsme si zvolili pro práci naší společnosti motto "Můžete důvěřovat…", velmi dobře jsme vážili svá slova.

   Jsme si velmi dobře vědomi, že všechny oblasti naší činnosti, ať je to obchodování s nemovitostmi, vývoj a řízení národního informačního systému MOISES, či oceňování majetku, jsou ve svých důsledcích velmi citlivé nejen na jakékoliv selhání v oblasti odborné, ale především jsou vystaveny trvalým útokům na selhání v oblasti lidské. Nekončícím pokušením, která bych mohl shrnout pod závěr - záměrným zkreslením skutečnosti získat majetkový prospěch na úkor některé ze stran zúčastněných na našich obchodech či službách, ať už se jedná o naše přímé klienty nebo jejich obchodní partnery.

   S politováním musíme konstatovat, že i když známe velmi mnoho seriózních partnerů z řad realitních i oceňovacích kanceláří, je v dnešní době velmi běžné toto zneužití "informací v obchodním styku". Velmi často přitom nemusí jít ani o přímý podvod, ale o amorální jednání upřednostňující finační prospěch před kvalitní službou a poctivým přístupem.

   U vědomí toho, že jsme lidé často i velmi slabí, je tedy pro nás mimořádně důležité čerpat energii k poctivému přístupu k naší práci z víry, že smrtí život nekončí, naopak, po "krátké životní epizodě" zde na Zemi svým způsobem teprve začíná. A jeho kvalita se bude odvíjet především od poctivého přístupu v této "krátké životní epizodě". (Tuto svou představu opřenou o Bibli a křesťanskou víru samozřejmě nikomu nenutíme).

   Jakkoliv podvést, či uvést v omyl v souvislosti s naší prací kohokoliv, by pro nás znamenalo vědomě podvést TOHO, který za nás na kříži položil život, abychom my měli život věčný. Je pochopitelné, že bychom museli být hlupáci, či trpět schizofrenií, abychom něco takového dělali…

   A že podobně smýšlejí všichni v naší společnosti, za to si dovolím  s klidným svědomím převzít zodpovědnost...

  Ludvík Šojdr, ředitel a jednatel společnosti, sojdr@reaia.cz

 

horolezec.jpg

 
Autor: Ludvík Šojdr  |  Datum: 7.6.2008 21:41

Kontakt

Formulář
REAIA consulting s.r.o.
Velké náměstí 48/41, 767 01 Kroměříž
Mobil: +420 603 854 884
Tel./Fax: +420 573 336 936
E-mail: sojdr@reaia.cz
Bezpečnostní kód