Oceňování pro potřeby finančních úřadů

Ocenění pro potřeby finačního úřadu

   Pro daňové účely (ďaň z převodu nemovitosti, daň darovací, daň dědická u 2. a 3. skupiny)  oceňujeme nemovitosti na základě cenového předpisu Ministerstva finacní ČR.

Kontaktní formulář.

   Požadujete-li provést ocenění nemovitosti pro daňové účely, můžete využít kontaktního formuláře zde.

   Současně si připravte nutné podklady, nejlépe kupní či darovací smlouvu.