Oceňování podniků

OCEŇOVÁNÍ PODNIKŮ ČI JEJICH ČÁSTÍ

   Oceňování podniku jako souboru hmotných, osobních a nehmotných složek podnikání provádíme v souvislostech s požadavky Obchodního zákoníku, případně k jiným účelem.

Účelem ocenění podniku bývá zpravidla:

- změna právní formy, sloučení, splynutí nebo rozdělení podniku

- koupě a prodej podniku

- vklad podniku do nově zakládané obchodní společnosti

- hodnocení bonity podniku

- žádost o úvěr, daňové účely aj. 

 

   V procesu oceňování podniku jsou zpravidla využívány tři základní mezinárodně uznávané metody ocenění - výnosová metoda, srovnávací metoda a metoda tržního přecenění aktiv. Při hodnocení majetku mohou být využity všechny tři metody, případně jejich kombinace, a to především s ohledem na účel ocenění a charakter a strukturu majetkových položek. 

 

Hodnotová studie

   Tato služba umožňuje relatině levné a rychlé stanovení orientační hodnoty podniku (kanceláře, praxe, závodu, apod.) na základě  on-line komunikace.

   Zdůrazňujeme, že stanovení hodnoty podniku on-line formou je pouze orientační, neboť místní šetření a další informace, které v čisté on-line komunikaci chybí, může přinést významný cenotvorný vliv.

   Hodnotovou studii podniku provádí firma REAiA consulting. s.r.o , a doručuje ji do 2 pracovních dnů po obdržení všech podkladů a po zaplacení sjednané ceny, a to na elektronickou adresu zhotovitele. Objednatel může zůstat v anonymitě. 

 

Kontaktní formulář.

Požadujete-li provést ocenění podniku, můžete využít kontaktního formuláře zde.