Historie a současnost

HISTORIE...

   Oceňování majetku se majitel a jednatel společnosti Ing. Ludvík Šojdr věnuje od roku 1988, kdy byl jmenován znalcem v oboru ekonomika, odvětví ceny a odhady nemovitostí. V dalších letech bylo jmenování znalcem rozšíření o další specializaci oceňování podniků a specializaci oceňování nehmotného majetku.

   Vedle znalecké činnosti se společnost věnuje oceňování všech typů majetku (nemovitý, movitý, nehmotný, finanční, podnik) i na základě koncesní listiny.

   Ing. Ludvík Šojdr je současně certifikovaným odhadcem majetku u Společnosti pro certifikaci odhadců majetku o.p.s.