Dobré rady pro kupující

Ceny poskočily

    V rámci informačního systému MOISES jsme v září analyzovali větší množství obchodů s nemovitostmi, které v tomto roce v Kroměříži proběhly. Jen ve stručnosti: analyzovat takový obchod znamená zhodnotit polohu prodané nemovitosti, její stavebně technický stav, kvalitu použitých konstrukcí, vybavenost, zjistit rozměrové charakteristiky (zejména podlahové plochy) a toto vše dát do vztahu s realizovanou cenou. Výstupem je pak tzv. jednotková cena vztažená na podlahovou plochu. Lze potom například tvrdit, že 1 m2 podlahové plochy rodinného domku (administrativních prostor; výrobních prostor; skladových prostor), v takovéto kvalitě a vybavenosti, v takovéto poloze, se v tomto čase prodal za takovou cenu. Takovéto analýzy jsou nutné jako podpůrné argumenty pro určování obvyklých cen pro potřeby soudů, peněžních ústavů, pro cenová jednání investorů, ale i běžných kupujících, kteří chtějí mít představu, zda se nemovitost nepředražuje a pokud ano (což je zcela běžné), o kolik.    
   Z analyzovaných ochodů v Kroměříži lze dovodit  několik závěrů. Město Kroměříž udělalo výborný obchod - dosáhlo rekordní jednotkové ceny prodejem domu v Prusinovského ulici (zde je zajímavé, že zájemců bylo dokonce několik). U větších majetků byla naopak za výbornou cenu nakoupena budova Stavebního podniku. Na segmentu rodinných domků bylo zaznamenáno větší množství cen výrazně nad cenami obvyklými (až o 30%). Aniž bych tím chtěl cokoliv naznačovat, všiml jsem si, že ty nejpředraženější nemovitosti jsou ochotni v Kroměříži nakupovat především lékaři… Tyto prodeje se samozřejmě následně promítají i do obvyklých cen, lze odhadovat, že jen během roku 2003 vzrostly ceny RD o 10 až 15%. Stejný  trend sleduje i segment bytů, u malých bytů, kde stále roste převis poptávky nad nabídkou, je cenový nárůst ještě znatelnější. Zavádějící palcové titulky v Hospodářských novinách u článku pražské novinářky Vorlíčkové, že ceny panelových bytů klesly o 20%, tedy nejen v Kroměříži neplatí. Není to poprvé a jistě ani naposled, kdy jsou v celostátním tisku pražské zkušenosti (a to v jakékoliv oblasti) zobecněny na celou ČR. Bohužel, i tyhle "bubliny" mívají nejednou svůj "cenotvorný dopad"…          

Autor: Ludvík Šojdr  |  Datum: 13.10.2003 16:32

Kontakt

Formulář
REAIA consulting s.r.o.
Velké náměstí 48/41, 767 01 Kroměříž
Mobil: +420 603 854 884
Tel./Fax: +420 573 336 936
E-mail: reality@reaia.cz
Bezpečnostní kód