Dobré rady pro kupující

Ještě k obyvklé ceně

   V reakci na článek v březnových INFOnovinách  jsem byl v nějaké rozhovoru dotázán jak je možné stanovit obvyklou cenu nemovitosti když se nemovitosti běžně prodávají s tak významnými odchylkami od její výše.
   Musíme si především uvědomit, že obvyklá cena není ničím jiným než průměrem množiny NEOBVYKLÝCH CEN. Každá cena realizovaná v tržních podmínkách, tedy v soutěži nabídky a poptávky, má svůj větší nebo menší podíl na utváření OBVYKLÉ CENY. Míra jejího podílu je dána především korektností průběhu obchodu. Uvedu příklad. Pokud někdo prodá svou nemovitost během večerního posezení u piva, bude mít dosažená cena na obvyklou cenu vliv pouze zanedbatelný. Naopak, stejná nemovitost prodaná přes slušnou realitní kancelář, tedy pravidelně inzerovaná po dobu odpovídající jejímu charakteru (u bytu méně, u RD déle) s transparentně vedenými cenovými jednáními (lidi, opakovaně vám všem říkám a neukazuji směrem který snad už všichni znáte: dávejte si v Kroměříži na to pozor – už mi v kanceláři zase kdosi brečel…), bude mít vypovídací schopnost výrazně větší. I to je důvodem, proč Informační systém MOISES, který jsme před lety vyvinuli, umožňuje hodnotit jak proces průběhu obchodu tak z tohoto pohledu i dosaženou kupní cenu.
   Asi za šest let provozu IS MOISES máme takto v našem regionu analyzovaných již několik stovek obchodů s nemovitostmi (v celé ČR to bude již téměř šest tisíc), což je potřebná platforma umožňující právě o ceně obvyklé podávat korektní a věrohodné cenové expertizy. Že jsme v této oblasti svým způsobem předešli čas svědčí skutečnost, že IS MOISES je i po šesti letech své existence jediným informačním systémem svého druhu v ČR.
   Tedy závěrem: Obvyklou cenu lze poměrně korektně určit i na základě databáze víceméně neobvyklých cen…
   A jedna rada byť z jiného soudku: Když kupujete nemovitost, prověřte si, zda ten kdo ji prodává, má právo ji prodávat (je buďto sám majitelem nebo je majitelem smluvně pověřen). Ušetříte si tím slzy…
Autor: Ludvík Šojdr  |  Datum: 15.4.2003 16:14

Kontakt

Formulář
REAIA consulting s.r.o.
Velké náměstí 48/41, 767 01 Kroměříž
Mobil: +420 603 854 884
Tel./Fax: +420 573 336 936
E-mail: reality@reaia.cz
Bezpečnostní kód