Oceňování pro dědictví

Zmatečné názory...

ZÁKON

99/1963 Sb.

Občanský soudní řád

§ 175o

      (1) Na podkladě zjištění podle § 175m určí soud obvyklou cenumajetku, výši dluhů a čistou hodnotu dědictví, popřípadě výši jeho předlužení v době smrti zůstavitele.

 

Přestože Zákon hovoří jednoznačně, jsou tutam i ve znaleckých odborných publikacích ke škodě celé profesi oceňování zveřejňovány názory a právní konstrukce, které snad nelze ani komentovat...

Clanek_Ing_Kratena.jpg

Autor: Ludvík Šojdr  |  Datum: 17.8.2009 10:42